Menu Home

ผู้เล่นกลุ่มเดียวกันจึงควรสวมชุดแข่งที่แบบเดียวกัน

ผู้เล่นกลุ่มเดียวกันจึงควรสวมชุดแข่งที่แบบเดียวกัน
ผู้เล่นควรต้องไม่ใส่สิ่งใดๆที่บางทีก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้เล่นผู้อื่น
ผู้เล่นธรรมดา


อนุญาตให้สวมถุงมือปกป้อง ที่ซึ่งมิได้มีขนาดใหญ่ หรือเกินขนาดธรรมดา
ควรจะสวมสนับแข้ง, เครื่องใช้ไม้สอยคุ้มครองข้อเท้า

แล้วก็ฟันยาง
เครื่องใช้ไม้สอยกลุ่มนี้อนุญาตให้ใส่ตลอดการชิงชัยด้วยเหตุผลด้านการแพทย์เพียงแค่นั้น ตัวอย่างเช่น หน้ากากควรจะเป็นสีเดียว โปร่งใสหรือสีขาว ผิวเรียบ แนบกับบริเวณใบหน้า,

หมวกคุ้มครองปกป้องหัว แบบนุ่ม, แว่น เลนซ์ลาสติค กรอบพลาสติค ซึ่งเหตุผลด้านการแพทย์จะต้องได้รับการคาดการณ์โดยผู้มีอิทธิพลสมควร รวมทั้ง

ผู้เล่นที่เกี่ยวจึงควรรู้เรื่องในผลพวงที่อาจจะมีการเกิดขึ้นสำหรับการเล่นด้วยเหตุผลทางด้านการแพทย์


อนุญาตให้ใส่หน้ากากปกป้องที่ผิวเรียบ โปร่งใสหรือสีขาว หรือมีสีเดียวทั้งอัน จำเป็นต้องแอบชิดกับบริเวณใบหน้าเมื่อคุ้มครองป้องกันลูกโทษจากมุมและก็ลูกที่จุดลูกโทษ ช่วงเวลาที่ใส่สำหรับในการคุ้มครองปกป้องลูกโทษจากมุมและก็ลูกที่จุดลูกโทษที่อยู่ในเขตทำคะแนนที่ข้างตัวเองปกป้อง

ผู้เล่นผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้เฝ้าประตูสิทธิพิเศษ ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องคุ้มครองหัว(หน้ากาก หรือหมวกคุ้มครองหัว)ในเหตุการณ์อื่นๆ
ผู้เฝ้าประตู

รวมทั้งผู้เฝ้าประตูสิทธิพิเศษ ต้องใส่เสื้อสีล้วน (สีเดียว) หรือสิ่งใส่อื่นๆที่สีจำเป็นต้องแตกต่างกันกับผู้เล่นทั้งคู่กลุ่ม
ผู้เฝ้าประตู

(ใส่ชุดคุ้มครองป้องกันเต็มชุด)ควรต้องใส่เสื้อ หรือสิ่งใส่อื่นๆตอนบนของร่างกายที่ใช้เพื่อการคุ้มครองป้องกัน
ผู้เฝ้าประตู จำเป็นจะต้องสวมวัสดุอุปกรณ์ปกป้องซึ่งมีขั้นต่ำ เครื่องคุ้มครองหัว, เครื่องคุ้มครองขา

แล้วก็รองเท้าสำหรับเตะ แต่เครื่องคุ้มครองป้องกันหัว รวมทั้งเครื่องมือคุ้มครองแขนสามารถถอดออกได้เมื่อผู้เฝ้าประตูทำยิงลูกที่จุดลูกโทษ
เนื้อความข้างบนนี้จะอนุญาตให้ใช้ต่อเมื่อผู้เฝ้าประตูใส่ชุดคุ้มครองป้องกันเต็มชุดแค่นั้น

(เครื่องมือคุ้มครองปกป้องร่างกายตอนบน, แขนข้างบน, ศอก, แขนด้านขวา, ตันขา, วัสดุอุปกรณ์ปกป้องเข่า, วัสดุอุปกรณ์ปกป้องขา รวมทั้งรองเท้าที่ใช้เตะ)
ผู้เฝ้าประตูสิทธิพิเศษบางทีอาจสวมเครื่องคุ้มครองป้องกันหัว

เมื่ออยู่ในเขต 23 เมตรของตัวเอง และก็ สวมเครื่องคุ้มครองป้องกันหัวเมื่อปกป้องลูกโทษจากมุม หรือลูกที่จุดลูกโทษ

เครื่องคุ้มครองปกป้องหัวรวมทั้งหมวกที่คุ้มครองปกป้องแบบเต็มหน้า และก็มีที่ปกคลุมตั้งแต่บริเวณใบหน้าถึงคอ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ชี้แนะสำหรับผู้เฝ้าประตู แล้วก็ผู้เฝ้าประตูสิทธิพิเศษ

เสื้อผ้าหรือเครื่องมือคุ้มครองปกป้องที่ทำให้เพิ่มขนาดร่างกายของผู้เฝ้าประตู หรือพื้นที่สำหรับการคุ้มครองป้องกัน ไม่อนุญาตให้ใช้
เครื่องใช้ไม้สอย

Categories: กีฬา

admin